Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialministeriets arbetsavdelning som övervakade och inspekterade de samfällda bostäderna för skogs- och flottningsarbetare. Tjänstebeteckningen ändrades under 1940-talet till inspektör av skogs- och flottarbetarnas samfällda bostäder.

Finsk beskrivning

metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasuntojen tarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1940, 1950.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

inspektör av skogs- och flottarbetarnas samfällda bostäder