Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som övervakade barnhem, barnträdgårdar och barnkrubbor samt arbetsstugor och sommarkolonier och andra anstalter för barn. I sin uppgift bistods inspektören av en byrå för skyddsfostran. Tjänsten grundades 1910 under senatens civilexpedition och sorterade 1917 under ecklesiastik- och undervisningsexpeditionen, varefter tjänsten 1918 överfördes på Skolstyrelsen.

Finsk beskrivning

suojelukasvatuksen tarkastaja

Lastenkoteja, lastentarhoja ja lastenseimiä sekä työtupia, kesäleirejä ja muita lapsille tarkoitettuja laitoksia valvonut virkamies, joka työskenteli vuonna 1910 perustetussa suojelukasvatustoimistossa.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930 .

Jaakkola, Jouko , Vaivaisten holhouksesta köyhäinhoitoon. Teoksessa Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia , 1 , Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto 1994 , 119–120.

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 72, 74.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Inspektör för skyddsuppfostran