Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från slutet av 1920-talet avdelning vid Socialministeriet, vilken tidigare ingått i arbets- och välfärdsavdelningen. Arbetsavdelningen ansvarade för att övervaka yrkesinspektionen, skogs- och flottningsarbetarhärbärgen och arbetsförmedlingsverksamheten i landet.

Finsk beskrivning

työasiain osasto (sosiaalihallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930.