Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kräva.

Finsk beskrivning

vaatia

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska vaatia