Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den gradering av jord som sedan 1783 skulle utföras som en del av de förberedande åtgärderna före den egentliga storskiftesförrättningen. Lantmätaren skulle för detta ändamål sammankalla delägarna och allmänhetens representanter. I allmän betydelse avsåg termen skattläggning av jord.

Finsk beskrivning

maan taksoittaminen

Maan hinnan arviointi isojakoa silmälläpitäen, säädettiin tehtäväksi vuodesta 1783 eteenpäin. Arvioinnin suoritti maanmittaaja osallisten ja paikallisen rahvaan kanssa yhteistyössä. Voi tarkoittaa yleismerkityksessä myös maan verollepanoa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare