Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den period inom vilken en ansökan ska lämnas till en myndighet.

Finsk beskrivning

hakuaika

Aika, jonka sisällä hakemus tulee jättää viranomaiselle.

Källor

Inga källor