Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mål där en övervakande myndighet själv kan belägga överträdelser av en ordningsstadga med ett straff. En sådan befogenhet har till exempel stadens polis och befälhavare inom krigsmakten.

Finsk beskrivning

järjestysasia

Asiat, joiden yhteydessä valvova viranomainen, kuten kaupungin poliisi tai sotavoimien komentaja, voi itse antaa rangaistuksia.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 605.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1866: nr 23: kap. II: § 6: 61 .