Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordningsman vid salpetersjuderistaten under svenska tiden.

Finsk beskrivning

salpietarinkeittämön järjestysmies

Salpietarinkeittämön henkilökuntaan kuuluva järjestyksestä vastaava henkilö Ruotsin vallan aikana.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare