Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kategori av tukthusfångar från och med 1889. Fångar som tillhörde läroklassen arbetade tillsammans med andra fångar under dagen, men vistades i övrigt i enskilda celler. Kategorin ersattes kring 1975 med halvöppen tvångsinrättning(savdelning).

Finsk beskrivning

oppiluokka

Kuristushuonevankien kategoria vuodesta 1889 lähtien. Vangit, jotka kuuluivat oppiluokkaan työskentelivät toisten vankien kanssa päivisin, mutta oleskelivat muutoin erillään yksittäisselleissä. Kategoria korvattiin vuonna 1875 puoliavoimilla vankilaosastoilla.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 260. http://runeberg.org/nf/

Reglemente för tvångsinrättningar 1996 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 219.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1889: nr 39: kap III: § 7: 84 .

Andra språk

Dåtida finska opetusluokka (korrektionskompani)