Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betalningstid.

Finsk beskrivning

maksuaika, maksusuoritusaika, maksupäivä

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 239.

Andra språk

Inga termer på andra språk