Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Temporärt tillsatt beredande kommitté underställd landshövdingen, i samband med att en extraordinär kronoskatt, ”bevillning”, skulle bestämmas av riksdagen.

Finsk beskrivning

tutkimus-, arviointikomitea

Väliaikainen, maaherran alaisuudessa työskennellyt valmisteleva komitea, joka liittyy poikkeuksellisesta kruunuverosta päättämiseen valtiopäivillä.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 209.

Andra språk

Inga termer på andra språk