Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bevis på den förre ägarens äganderätt till en fastighet (fastebrev, bouppteckning, lagfart, arvskifte). Vid lagfartsansökning: de handlingar som styrker den förra ägarens rätt att sälja, överlåta eller testamentera en viss fastighet. Åtkomsthandling infördes 1806. Dessförinnan uppvisades åtkomsten vid uppbuden och dokumenterades 1736–1806 i lagfarts- eller intecknings-protokollet, före 1736 i domboken.

Finsk beskrivning

saantokirja

Todistus aiemman omistajan omistusoikeudesta kiinteistöön (kiinnekirja, perunkirjoitus, lainhuudatustodistus tai perinnöjakotodistus). Lainhuudatuksen yhteydessä ne asiakirjat, jotka vahvistavat aiemman omistajan oikeuden myydä, luovuttaa tai jättää perinnöksi tietty kiinteistö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 195.

Lundberg Ehnström, Gunilla , Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning , 2 2003 , 6.

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 737.