Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfällig anställning i stället för någon som är ledig.

Finsk beskrivning

viransijaisuus, sijaisuus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 838.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 401 .

Andra språk

Dåtida finska virkasijaisuus