Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om jordområde avsett att brukas av sytningsman.

Finsk beskrivning

syytinkimaat*

syytinkieläkkeen antajan viljelemät maat

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal

1720–