Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förman vid förråd eller förvaringsställe vid Järnvägsstyrelsen.

Finsk beskrivning

varikon esimies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk