Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förman vid förråd eller förvaringsställe. Depotföreståndare förekom vid Järnvägsstyrelsen och Statsjärnvägarnas linjeförvaltning. Från 1922 förestods vanligen en av linjeförvaltningens depotsektioner av en depotföreståndare.

Finsk beskrivning

varikon esimies (Valtionrautatiet)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 73.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 14 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

depotförman