Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev, skrivelse, dokument och dylikt som utfärdats eller utställs i två likalydande exemplar, av vilka det ena betraktas som huvudexemplar.

Finsk beskrivning

asiakirjan kaksoiskappale

kahtena kappaleena laadittu asiakirja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk