Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralorganisation för fiskerirådgivningen i Finland, grundad 1891. Föreningen bytte 1979 namn till Centralförbundet för fiskerihushållning och ansvarar för rådgivningen till vattenägare och yrkesfiskare.

Finsk beskrivning

Suomen Kalastusyhdistys

Källor

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org