Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond som inrättades på beslut av 1751 års riksdag för att främja fiskerinäringen.

Finsk beskrivning

kalastusrahasto

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 684.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/