Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Som inte kan återkrävas.

Finsk beskrivning

peruuttamaton

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk