Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden och fram till självständighetstiden om order, anvisning eller förbindelse om att få något utbetalat, utlämnat eller levererat. Termen användes också konkret om det brev eller dokument varigenom ordern skedde. I fråga om anvisning av penningtransaktion används vanligen termen assignation.

Finsk beskrivning

osoitus, maksuosoitus

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 405.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1042.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/