Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i olika varuslag (persedlar). Måttet fastslogs formellt 1739 och särskilt då i relation till andra måttenheter. Äss var en av de minsta måttenheterna inom viktualievikten. Ett skålpund motsvarade 8 848 äss.

Finsk beskrivning

assi

Vanha mittayksikkö. Arvoksi vahvistettiin 1739 1 naula/pauna = 8488 assia (n. 48 mg).

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk