Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av olika mening.

Finsk beskrivning

eriävä, eri mieltä, erimielinen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III:125.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 318 .

Andra språk

Inga termer på andra språk