Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ärende där en annan myndighet ger eller lämnar handräckning till den huvudsakligen berörda myndigheten.

Finsk beskrivning

virka-apuasia

virka-avun piiriin kuuluva asia

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 147.