Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pantsatt egendom som inte överlämnats i borgenärens besittning.

Finsk beskrivning

hypoteekki, kiinteä pantti, kiinnitys

Kiinnitys, jossa pantti jää velallisen hallintaan.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .