Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1725 förd särskild förteckning över de kartor och handlingar som jordeboken grundade sig på.

Finsk beskrivning

vuoden 1725 maakirjaote*

luettelo maakirjan pohjana olevista kartoista ja asiakirjoista vuodelta 1725

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 120.