Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Summarisk årlig jordebok över varje hemmans räntor inom ett visst område. Från 1689 upprättades extraktjordeböcker varje år. Endast vart sjätte år upprättades en persedeljordebok med specificerade skattepersedlar. Extraktjordeböckerna upprättades av häradsskrivarna till 1794 då de avskaffades och förändringsextrakt infördes.

Finsk beskrivning

ylimääräinen maakirja

Summittainen vuosittainen maakirja jokaisen tilan veroista tietyllä alueella. Vuodesta 1689 lähtien tehtiin ylimääräinen maakirja joka vuosi ja vain joka seitsemäs vuosi laadittiin parselimaakirja, jossa veriparselit oli tarkkaan eritelty. Poistettiin vuonna 1794 ja sen tilalle otettiin muutosote.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 833.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 495.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

förändringsextrakt