Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över de förändringar som skett med kronans hemman och skatter sedan föregående jordebok blivit upprättad. Förändringsextrakt skulle från och med 1795 årligen uppgöras av häradsskrivaren. De ersatte de tidigare extraktjordeböckerna. Utgående från förändringsextrakten skulle landskontoret göra en sammanfattning som skickades till Kammarkollegium, under autonoma tiden till senaten.

Finsk beskrivning

maakirjan muutosote

Luettelo muutoksista, joita oli tapahtunut kruunun tiloissa ja veroissa edellisen maakirjan laatimisen jälkeen. Kihlakunnankirjurin tuli tehdä muutosote vuodesta 1795 vuosittain.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 833–834.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 174.

Andra språk

Dåtida finska maakirjan muutosote

Synonymer

jordeboks förändringsextrakt