Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för den huvudsakliga redaren bland flera andra delredare.

Finsk beskrivning

laivan pääisäntä

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 193 .

Andra språk

Inga termer på andra språk