Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under Kommerskollegiums översyn verkande extra ordinarie handelsattaché 1651–1679 som hade i uppdrag att rapportera till kollegiet om handels- och industriverksamheten på orten. Korrespondentkommissarier fanns i de transbaltiska provinsernas centralorter, i handelsstäderna Amsterdam, Moskva, Novgorod, Pleskow och Danzig och från mitten av 1660-talet också i vissa svenska landsortsstäder. Kommissarien utsågs bland de förnämsta köpmännen.

Finsk beskrivning

kirjeenvaihtajakomissaari*

kauppakollegion alaisuudessa työskentelevä ylimääräinen kauppalähettiläs, joka raportoi kauppa- ja teollisuustoiminnasta paikkakunnallaan

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 24, 29.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1650–1679

Synonymer

extra ordinarie kommissarie