Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Med skattemedel underhållen arbetsanstalt eller spinnhus för lösdrivare, arbetsskygga och agitatorer m.m. under första delen av autonoma tiden. Inrättningarna administrerades av en direktion, med guvernören (landshövdingen) som direktionsordförande. De ersattes med arbetsfängelser. Inrättningarna underhölls huvudsakligen på allmänhetens bekostnad. Även vissa avgifter och medel (till exempel kollekt, kontingent, avancementsavgifter och kansligebühr, böter och legosängsavgifter) var vid särskilda tillfällen vikta för ändamålet. Ledamöterna representerade residensstaden, kyrkan, länet och rättsväsendet. År 1876 fanns en korrektionsinrättning av denna typ endast i Viborg och Nurmis.

Finsk beskrivning

ojennuslaitos, pakkotyölaitos, työlaitos

Verorahoin ylläpidetty työlaitos tai kehruuhuone irtolaisille, työtä vältteleville, agtaattoreille ja vastaaville autonomisen ajan alkupuolella. Laitosten hallinnosta vastasi johtokunta, jonka johdossa oli kuvernööri (maaherra) ja jonka jäsenet edustivat kaupunkia, kirkkoa, lääniä sekä oikeuslaitosta. Ojennuslaitokset rahoitettiin julkisista varoista sekä tietyistä tähän tarkoitukseen varatuista maksuista. Ojennuslaitokset korvattiin sittemmin työvankiloilla.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 127.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 811.

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 , (korrektionsanstalt).

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1876, 1888 .

Historiallinen sanomalehtikirjasto: Historiska tidningsbiblioteket.Kansalliskirjasto: Nationalbiblioteket, http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 118.

Marttinen, Seppo , Viipurin lääninvankilan historia , 2/2006 2006 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 193.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 66.