Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som utförde och kontrollerade denaturering av sprit. Bestämmelserna om försäljning, införsel och tillverkning av denaturerad sprit granskades 1932 och denatureringskontrollören utsågs av Socialministeriet.

Finsk beskrivning

denaturoinnin valvoja*

alkoholinkäytön tarkastaja

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 73.

Suomen Asetuskokoelma , Helsinki: [Valtion julkaisutoimisto, jakaja] 1917–1980 , 1928 N:o 207 .

Andra språk

Dåtida finska denaturoimisen kontrollööri

Se vidare