Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Något som förvärvats på felaktigt, förbjudet eller omoraliskt sätt.

Finsk beskrivning

väärydellä hankitty, oikeudettomasti saatu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 614.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Andra språk

Dåtida finska vääryydellä saatu