Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för betydande ortodoxt munkkloster, under senare hälften av 1700-talet i regel kloster av första och andra klassen.

Finsk beskrivning

arkkimandriitta

Kreikkalaiskatolisen suuren luostarin tai useiden luostarien yhteinen esimies, jolla on piispan arvo.

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 30.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Ryska Abt, Archimandrit
Tyska archimandrit

Synonymer

överabbot

Se vidare