Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på person som skötte läkarvården inom armén före uppkomsten av en mer professionell fältläkarkår. Det förekom såväl kompanibarberare som regementsbarberare. Genom ett reglemente från 1571 ålades barberarna att i händelse av krig skaffa armén och flottan ett behövligt antal fältskärer. Under 1600-talet fick barberarämbetet ett första reglemente i ett försök att höja nivån på läkarvården inom armén.

Finsk beskrivning

välskäri, sotaparturi, parturi-kirurgi*

sotakirurgi

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Forsius, Arno , Parturit, välskärit ja kirurgit Ruotsissa ja Suomessa. Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kirurgi2.html

Garnisonsmuseet på Axevalla hed, Axvall Sverige. Militärhistorisk ordlista, http://www.garnisonsmuseet.se/ordlista.html

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 148.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

balber
bardberare
bardskär
bårdskärare