Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland tjänstetitel för en av kaplanerna i Viborgs finsk-svenska evangelisk-lutherska lands- och stadsförsamling.

Finsk beskrivning

diakoni

Viipurin suomalais-ruotsalaisten seurakuntien kappalainen.

Källor

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 206.

Väänänen, Kyösti , Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toim. 95 , 95 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 128.