Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom den ortodoxa kyrkan medlem av det högre prästerskapet som innehar den lägsta egentliga prästgraden. Diakonen assisterar prästen vid gudstjänsterna. I de ortodoxa församlingarna i Gamla Finland fanns diakoner, men under den autonoma tiden hade och under självständighetstiden har endast vissa församlingar diakoner.

Finsk beskrivning

diakoni

Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksissa avustava toimihenkilö.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 284–285, 5.2: 462–463.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 162.

Pietarinen, Rauno , Hengellinen ja kirkollinen sanasto , Lieto: OKS 1979 , 528, 532.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 12.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 12/1883, 185/1918, 47/1925.

Tillander-Godenhjelm, Ulla , The Russian imperial award system during the Reign of Nicolas II, 1894–1917 (Diss.) , 113 , Helsinki: 2005 , 239.

Andra språk

Tyska Diakon
Ryska diakon, d´jakon (rangklass 9)
Dåtida finska diakoni