Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande benämning på biträdande präst eller lärare; hjälppräst; hjälplärare; adjunkt. Termen övergick under 1800-talet i betydelsen medhjälpare, medarbetare.

Finsk beskrivning

avustaja, apulainen

kollega, työtoveri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204 (collaborator).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin collaborator, compastor

Tid

Svenska tiden

1800-tal

1700-tal–1809 (Finland)

Synonymer

compastor