Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som står under en annan persons förmyndarskap.

Finsk beskrivning

holhokki, holhouksenalainen

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska holhottava, holhotti