Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning eller titel för ledamot av eller bisittare i kollegialt ämbetsverk, sedan 1719 i allmänhet om ordinarie ledamot av lägre rang.

Finsk beskrivning

kollegion asessori

Nimike monijäsenisen viraston vakinaiselle tai avustavalle jäsenelle, vuodesta 1719 yleisesti myös virka-asteikossa alemmasta vakituisesta jäsenestä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk