Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den högste tulltjänstemannen vid en licentkammare på en ort.

Finsk beskrivning

tullimestari*

Paikallisen tullikamarin (licentkammare) korkein virkamies.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 220.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal

ca 1585–