Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialsjukhus för ögonsjukdomar i Viborg, som öppnades av Viborgs diakonissanstalt 1902. Ögonläkaren Gustav Julius Strömborg hade grundat en fond för behandlingen av ögonsjukdomar och med medel ur fonden grundades 1905 den ögonklinik som uppkallades efter honom. Behandlingen av ögonsjukdomar fortsatte efter flyttningen till Lahtis.

Finsk beskrivning

Professori G. J. Strömborgin silmäklinikka (Viipurissa)

Källor

Inga källor