Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhusavdelning för behandling av ögonsjukdomar och undervisning av ögonläkare i Helsingfors. Vården av ögonsjukdomar sköttes före 1871 av läkare med utbildning i allmän kirurgi. År 1860 hade verksamheten effektiverats och avdelningen började kallas Oftamologiska kliniken inom Allmänna sjukhuset i Helsingfors. Kliniken blev 1871 en avdelning vid Allmänna sjukhuset i Helsingfors och 1958 en del av Universitetsjukhuset i Helsingfors.

Finsk beskrivning

Silmäklinikka

Helsingissä toiminut silmäsairauksien sairaala sekä silmälääkärien koulutuspaikka

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 , 1978: 276–278.