Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den administration som bestod av provinsialläkare, stadsläkare, sjukhusens läkare och tjänstemän, läkare vid fängelseinrättningarna och föreståndare för vaccindepots.Medicinalstaten var underställd Överstyrelsen för medicinalverket.

Finsk beskrivning

lääkintövirkakunta

lääkintöhenkilökunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 117ff .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 227.

Andra språk

Inga termer på andra språk