Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen spinnhus för kvinnor. Det omorganiserades till ett fängelse för män som öppnades i Villmanstrand 1882 och blev under 1900-talet ett centralfängelse. Fängelsets direktion bestod av fängelsedirektören, predikanten och läkaren. Andra tjänstemän var (1897, 1910) en läkare, en bokhållare, en lärare och en arbetsledare. År 1937 bestod fängelsestyrelsen av direktören, en pastor, en läkare, ekonomiföreståndaren, arbetsledaren och en lärare.

Finsk beskrivning

(Lappeenrannan) työvankila

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Arbetsfängelset i Villmanstrand