Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hospital på Gloskär i Föglö socken på Åland. Hospitalet grundades 1652. Det hade en egen präst 1654–1672. År 1674 förenades hospitalet med hospitalet på Själö.

Finsk beskrivning

Gloskärin hospitaali

Källor

Inga källor