Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning som ofta användes om en yngling som lämnat pagens ställning för att göra sig värdig riddarslaget.

Finsk beskrivning

aseenkantaja, asepalvelija

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 238.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 258.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 923.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vapensven