Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Län som grundades 1831 då Nylands och Tavastehus län upplöstes. Länet bestod i stort sett av det historiska landskapet Tavastland. Länet leddes av en guvernör biträdd av en länsstyrelse. Residensstad var Tavastehus.

Finsk beskrivning

Hämeen lääni

Källor

Inga källor