Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärare som hade befattning som rektorns närmaste man och ställföreträdare vid trivialskola och äldre läroverk. Conrectorn räknades till prästeståndet och var skyldig att erlägga bl.a. slottshjälpen.

Finsk beskrivning

apulaisrehtori

Nykyistä apulaisrehtoria vastaava opettaja, joka toimi rehtorin lähimpänä työntekijänä sekä hänen sijaisenaan triviaalikouluissa ja vanhemmissa oppilaitoksissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 604.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 188 (konrektor).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska Konrehtori, apurehtori