Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regemente som leddes (1816) av en befälhavare av överstelöjtnants rang. Han biträddes av två bataljonschefer. Under dem verkade tio kompanichefer, en auditör, en regementsläkare, två bataljonspredikanter och två regementskommissarier. Regementet behöll sin karaktär av jägarregemente och sitt namn efter reformen 1819, då de två första jägarregementena omorganiserades till infanteriregementen.

Finsk beskrivning

kolmas suomalainen keisarillinen jääkärirykmentti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816.